หน้า 1 จากทั้งหมด 1

[NosTips] ชนิดและรายชื่อบอส

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ก.ค. 24, 2016 1:29 am
โดย G-o.V-nus
บอสคืออะไร?
บอส(Boss) แปลว่าหัวหน้า ในที่นี้หมายถึงหัวหน้าของมอนสเตอร์ จะใช้เรียกมอนสเตอร์ที่มีความพิเศษกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปและมีจำนวนน้อย ผู้จัดทำได้แบ่งออกคร่าวๆเป็น 7 ชนิดได้แก่

1.Mission Monster
เป็นมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัดเพื่อผ่านเงื่อนไขของภารกิจของมิติเวลา , เควส , Instant Battle , Mission Map ของ Raid Boss ต่างๆ โดยรอบๆตัวจะมีออร่าสีแดงแผ่ออกมา(ยกเว้นบอสใน Instant Battle) ค่าสถานะมีทั้งเท่ากับระดับมอนสเตอร์ธรรมดา ระดับที่ต้องใช้ Party 3 คนช่วยกันกำจัด หรือระดับที่ต้องใช้ผู้เล่นหลักสิบคนช่วยกันกำจัดเลยก็ได้

2.Rare Monster
เป็นมอนสเตอร์ที่มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่เลเวลใกล้เคียง ความสามารถจะสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับเป็นระดับ Mini Boss สามารถจัดการได้ด้วยผู้เล่นคนเดียว (มอนสเตอร์ใน ACT 5 จะยกมาเพียงตัวสำคัญๆ)
2.1.[Lv.60] Spider King ธาตุมืด ตำแหน่ง : Mountain cave 3 และ Mountain cave 4 (3 ตัว)
2.2.[Lv.62] Fami-Spider King ธาตุมืด ตำแหน่ง : Mountain cave 6 (2 ตัว)
2.3.[Lv.73] Ancient Skulleton ธาตุมืด ตำแหน่ง : Shanera Dungeon B2 และ Shanera Dungeon B4 (3 ตัว)
2.4.[Lv.64] Agi Spider King ธาตุมืด ตำแหน่ง : Shanera Dungeon B3 (1 ตัว)
2.5.[Lv.74] Agi Gollum ธาตุมืด ตำแหน่ง : Shanera Dungeon B3 (2 ตัว)
2.6.[Lv.69] Cursed Skulleton ธาตุมืด ตำแหน่ง : Shanera Dungeon B4 (5 ตัว)
2.7.[Lv.35] Little Suspicious Nool Scout ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western Frost Land และ Eastern Frost Land (2 ตัว)
2.8.[Lv.35] Suspicious Nool Scout ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western Frost Land และ Eastern Frost Land (2 ตัว)
2.9.[Lv.35] Very Suspicious Nool Scout ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western Frost Land และ Eastern Frost Land (2 ตัว)
2.10.[Lv.35] Definitely Suspicious Nool Scout ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western Frost Land และ Eastern Frost Land (2 ตัว)
2.11.[Lv.70] Lace ธาตุมืด ตำแหน่ง : Northern snowfield (ฝั่ง Western Frost Land และ Eastern Frost Land) (2 ตัว)
2.12.[Lv.70] Ice Woman ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Bitoren Tundra (4 ตัว)
2.13.[Lv.83] Commander Nill ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Nill's Camp (1 ตัว)
2.14.[Lv.85] Commander Melky ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Melky's Camp (1 ตัว)
2.15.[Lv.85] Commander Kerus ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Kerus' Camp (1 ตัว)
2.16.[Lv.88] Commander Gaton ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Gaton's Camp (1 ตัว)
2.17.[Lv.90] Commander Shoran ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Prayer Room of the old Aster Temple (1 ตัว)
2.18.[Lv.90] Commander Shay ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Prayer Room of the old Aster Temple (1 ตัว)
2.19.[Lv.89] Manager of Roshied Temple ธาตุแสง ตำแหน่ง : Lost Temple (1 ตัว)
2.20.[Lv.89] Manager of Rashied Temple ธาตุแสง ตำแหน่ง : Lost Temple (1 ตัว)
2.21.[Lv.89] Manager of Rushied Temple ธาตุแสง ตำแหน่ง : Lost Temple (1 ตัว)

3.Mini Boss
เป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปมากและไม่โจมตีก่อน(สำหรับผู้เล่นที่เลเวลเท่าๆกันไม่แนะนำให้ลองตีคนเดียว) Mini Boss จะเกิดทุก 1 ชั่วโมงและแสดงเป็นจุดสีเขียวใน Mini Map(มีเพียงตัวเดียวต่อแผนที่) ถ้าจัดการได้จะส่งไอเทมเข้าสู่ตัวผู้เล่นทันที(ไม่ตกพื้น) ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 31 ชนิด ได้แก่
3.1.[Lv.27] Giant Chick ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western mine area
3.2.[Lv.27] Thousand-Year-Old Mandra ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Prairie of Morning
3.3.[Lv.38] Phoenix Gamecock ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Entrance of Temple Fernon
3.4.[Lv.38] Hell Guard Dog ธาตุมืด ตำแหน่ง : Temple Fernon 1F
3.5.[Lv.51] Thousand-Year-Old Potato ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Temple Fernon B2
3.6.[Lv.51] Satan''s Pet Dog ธาตุมืด ตำแหน่ง : Temple secret area B5
3.7.[Lv.58] Giant Kyleguer ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Left area of Mt. Krem
3.8.[Lv.58] Satellite Dunguri ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Mountain cave 2
3.9.[Lv.63] Tree Root Satan ธาตุมืด ตำแหน่ง : Right area of Mt. Krem
3.10.[Lv.63] Muscular Slad ธาตุแสง ตำแหน่ง : Mountain cave 5
3.11.[Lv.68] Shadow King ธาตุมืด ตำแหน่ง : Shanera Dungeon B4
3.12.[Lv.68] Slad Golem ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Fir woods
3.13.[Lv.72] Death Knight ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Labyrinth of Pain
3.14.[Lv.72] Mini Castra ธาตุมืด ตำแหน่ง : Lab. of Secret 3rd Floor
3.15.[Lv.76] Fat Leech ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Upper stream pit level 2
3.16.[Lv.76] Thousan-Year-Old Ginseng ธาตุแสง ตำแหน่ง : Maple woods
3.17.[Lv.82] King Basilrisk ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Underground tunnel level 3
3.18.[Lv.82] Giant Warrior ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Deep side of fir woods
3.19.[Lv.88] King Crab ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Inside of old wood (วาร์ปซ้าย)
3.20.[Lv.88] Cursed Tree ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Underground pathway
3.22.[Lv.55] King Cappen ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Northern snowfield (ฝั่ง Western Frost Land และ Eastern Frost Land) (มี 4 ตัวต่อแผนที่ ใช้เวลาเกิดน้อยมาก)
3.23.[Lv.70] Lord Mukraju ไม่มีธาตุ ตำแหน่ง : Western Frost Land และ Eastern Frost Land (ใช้เงื่อนไขพิเศษในการเกิด โจมตีก่อน)
3.24.[Lv.95] Mysterious Traveler ธาตุมืด ตำแหน่ง : Undeveloped Plain (ใช้เวลาเกิด 2 ชั่วโมง โจมตีก่อน)
3.25.[Lv.95] Fragment of Kertos ธาตุไฟ ตำแหน่ง : Western Pathway of Sword in Flame , Eastern Pathway of Sword in Flame , Clutches of Valakus และ Wing of Phonix (ใช้เงื่อนไขพิเศษในการเกิด)
3.26.[Lv.95] Valakus Other Self ธาตุไฟ ตำแหน่ง : Clutches of Valakus , Wing of Phonix , Left Wing of Phoenix , Right Wing of Phonix และ Road of Katol (ใช้เงื่อนไขพิเศษในการเกิด)
3.27.[Lv.97] Elite Bacoom ธาตุไฟ ตำแหน่ง : Hellord 2 nd Gate , Hellord 3rd Gate , Hellord 4th Gate และ Lost Hellord 2nd (ใช้เวลาเกิดน้อยมาก โจมตีก่อน)
3.28.[Lv.98] Dark knight Deront ธาตุมืด ตำแหน่ง : Hellord 3rd Gate (ใช้เวลาเกิด 2 ชั่วโมง โจมตีก่อน)
3.29.[Lv.95] Giant Knight ธาตุไฟ ตำแหน่ง : Hellord 4th Gate (ใช้เวลาเกิด 2 ชั่วโมง โจมตีก่อน)
3.30.[Lv.96] Elite Fanatic ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Mystic Heaven 2nd Gate , Mystic Heaven 3rd Gate , Mystic Heaven 4th Gate (2 ตัว) และ Lost Mystic Heaven 2nd (ใช้เวลาเกิดน้อยมาก โจมตีก่อน)
3.31.[Lv.98] Archtheridon Hellduke ธาตุมืด ตำแหน่ง : Mystic Heaven 4th Gate (ใช้เวลาเกิด 2 ชั่วโมง โจมตีก่อน)

4.Hidden Mini Boss
เป็นมอนสเตอร์ระดับ Mini Boss ที่ไม่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อ Mini Boss มี 2 แบบ ได้แก่

Mini Boss ที่ไม่ปรากฏจุดสีเขียวในแผนที่ ใช้เวลาเกิด 6 ชั่วโมง มีโอกาสดรอปเงิน 90,000 Gold , อาวุธหลักเลเวล 70 , อาวุธหลักเลเวล 75
4.1.[Lv.72] Cursed Beast ธาตุแสง ตำแหน่ง : Cave of Ghosts
4.2.[Lv.72] Cursed Foggy Giant ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Misty Valley
4.3.[Lv.75] Cursed Devil Lady ธาตุน้ำ ตำแหน่ง : Labyrinth of Pain
Mini Boss ที่ไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆ แต่จะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมของทางเกมเท่านั้น
4.4.Ross Hisrant
4.5.Thousand-Year-Old Potato ชนิดพิเศษ (หน้าตาเหมือนเดิม แต่จำกัดดาเมจคล้าย Chicken King)

5.Raid Boss
เป็นบอสที่ไม่อยู่ในแผนที่ทั่วไป ต้องใช้ Seal สร้างทีมเพื่อเข้าต่อสู้กับบอสตัวนั้น เมื่อปราบได้จะได้รับกล่องสุ่มไอเทม ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 18 ชนิด ได้แก่
1.[Lv.20-99] Chicken King
2.[Lv.30-99] Aqua Gel *ได้รับกล่องเมื่อมี Lv.30-49
3.[Lv.40-99] Xysenload *ได้รับกล่องเมื่อมี Lv.40-59
4.[Lv.50-99] Dark Castra *ได้รับกล่องเมื่อมี Lv.50-69
5.[Lv.50-99] Namaju
6.[Lv.60-99] Jack Spider *ได้รับกล่องเมื่อมี Lv.60-79
7.[Lv.70-99] Sladeheim *ได้รับกล่องเมื่อมี Lv.70-89
8.[Lv.70-99] Greedy Fefnir
9.[Lv.75-99] Witch Laurena *ใช้ Witch Laurena Raid Seal 1 ชิ้นต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง(ทุกคน)
10.[Lv.75-99] Chaos of Destruction *เข้าร่วมได้วันละ 5 ครั้ง , ต้องสวมใส่ Amulet of Fire's Heroes เพื่อเข้าร่วม
11.[Lv.80-99] Hislant of Bitter Cold *เข้าร่วมได้วันละ 5 ครั้ง , ต้องสวมใส่ Cold Stone เพื่อเข้าร่วม
12.[Lv.80-99] Chaos *Raid เปิดให้เข้าร่วมตามเวลา , ไม่ต้องสร้างทีมแต่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม , เสียค่าชื่อเสียงเพื่อเข้าสู่แผนที่บอส
13.[Lv.80-99] Thieve boss , Izraham
14.[Lv.90-99] Kertos , The Demon Dog
15.[Lv.90-99] Valakus , The King of Fire
16.[Lv.90-99] Grenigas , The God of Fire
17.[Lv.90-99] Goddess Ginas
18.[Lv.90-99] Goddess Erenia

6.Family Raid Boss
คล้ายกับ Raid Boss การเข้าสู่แผนที่บอสไม่ต้องสร้างทีม แต่จำเป็นต้องมี Family และในแผนที่เดียวกันจะมีแต่ผู้เล่นใน Family เดียวกันเท่านั้น
1.[Lv.1-99] Dark Horn *ต้องมีค่าชื่อเสียง 20,000 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วม , เมื่อจัดการได้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
2.[Lv.60-99] Lord Berios *ต้องมีค่าชื่อเสียง 40,000 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วม , เสียค่าชื่อเสียงเพื่อเข้าสู่แผนที่บอส
3.[Lv.60-99] Lord Kelbinas *ต้องมีค่าชื่อเสียง 40,000 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วม , เสียค่าชื่อเสียงเพื่อเข้าสู่แผนที่บอส
4.[Lv.60-99] Lord Hatus *ต้องมีค่าชื่อเสียง 40,000 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วม , เสียค่าชื่อเสียงเพื่อเข้าสู่แผนที่บอส
5.[Lv.60-99] Lord Mocros *ต้องมีค่าชื่อเสียง 40,000 ขึ้นไปเพื่อเข้าร่วม , เสียค่าชื่อเสียงเพื่อเข้าสู่แผนที่บอส

7.Event Raid Boss
เป็น Raid Boss ที่จะเปิดให้เข้าร่วมตามเทศกาลต่างๆเท่านั้น เข้าร่วมได้ตั้งแต่ Lv.20-99 มีทั้งสิ้น 9 ชนิด ได้แก่
1.Chicken Queen กิจกรรมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
2.Imp Hongbi Cheongbi กิจกรรมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
3.Tri-Angle Greeny Bob กิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน (ปัจจุบันไม่มีแล้ว)
4.Captain Kungpen กิจกรรมช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
5.Captain Bunny Mango กิจกรรมช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
6.Jack O Lantern กิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
7.Nine-tailed Fox Garam กิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
8.Huge Snowman กิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
9.Century Old Tiger Maru กิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

Credit
nostale.wikiwiki.jp

ดูเพิ่มเติม
[NosWiki] สารานุกรมNostale
ยศและค่าชื่อเสียง